Thursday, April 13, 2006

Carte tehnica

Dispozitiv Medical Clasa IIa
TEHNO BIONIC SRL

SPECIFICATII
- dimensiuni (ambalaj) : aprox. : 185x155x70 mm
- greutate netă : 0, 5 kg; greutate brută (ambalat) : 0,6 kg ; pompa de aer: 0,325 g
- tensiune de alimentare : 220...240 V c.a./ 50 Hz
- debit de aer : 2 l/min
- putere absorbită : 3, 5 VA
- siguranţa fuzibila: T32 mA 250 V c.a.
- nivel de zgomot : 60 dBa
- pompă de aer : tip Resun AC 9601
- presiune : 0, 012 MPa
- temperatura de stocare : 5 ... + 40 °C
- umiditate : 45 ... 65 %
Pompa de aer este de tip pompă cu vibrator/diafragmă. Pompa, alimentată la priză aspiră aerul atmosferic printr-un filtru textil, fixat sub carcasă, care asigură un aer curat şi o întrebuinţare îndelungată şi îl împinge într-un tub cu diametru mic cu ajutorul unei diafragme care vibrează.
Carcasa este cu pereţi groşi pentru o funcţionare silenţioasă şi se sprijină pe patru postamente din cauciuc care realizează o absorbţie suplimentară a zgomotului.
TEHNO BIONIC SRL

Vă mulţumim că aţi ales produsele noastre, în particular Inhalatorul salin individual.
Performanţele acestui aparat vă vor satisface complet. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul.

Clasificare
Conform SR EN 60601-1+A1+A2+A13:2001, Aparate electromedicale :
a) aparat cu alimentare electrică de la reţeaua de curent alternativ;
b) aparate de clasa II, după tipul de protecţie împotriva şocurilor electrice;
c) parte aplicată de tip B, după gradul de protecţie împotriva şocurilor electrice ;
d) echipament dezinfectabil;
e) aparat neprotejat la o utilizare în prezenţa unui amestec inflamabil cu aer sau cu oxigen sau cu protoxid de azot;
f) grad de protecţie : IP 20;
g) aparat cu regim continuu.
h) aparat portabil.

Descriere simboluri :
Parte aplicată de tip B
Aparat de Clasa II

Reguli de siguranţă
Când folosiţi un aparat electric, dvs. ar trebui întotdeauna să urmaţi măsurile de protecţie. Nu instalaţi şi nu folosiţi acest aparat decât după ce a-ţi citit şi înţeles instrucţiunile din această carte tehnică.
Atenţie – pentru a reduce riscul de arsuri, şocuri electrice, foc.
1) Produsul nu trebuie să stea nesupravegheat când este introdus în priză.
2) Este necesară supravegherea când acest produs se întrebuinţează de copii sau persoane cu handicap.
3) Nu utilizaţi acest produs dacă :
a) Este deteriorat cablul de alimentare,
b) Nu lucrează în mod corespunzător,
c) A căzut în apă.
Returnaţi produsul producătorului pentru examinare şi reparaţii.
4) Păstraţi aparatul departe de căldură şi suprafeţe fierbinţi.
5) Nu blocaţi orificiul de eliminare a aerului. Poziţia corectă de utilizare a cartuşului filtrant este cea verticală. Nu plasaţi pompa de aer pe suprafeţe care ar putea obtura filtrul de intrare al aerului.
6) Nu folosiţi niciodată aparatul în timpul somnului.
7) Conectaţi pompa de aer la o priză corespunzătoare.
Nota : Nu utilizaţi pompa de aer în alte scopuri.
8) Deconectaţi întotdeauna acest aparat îndată după utilizare.
9) Cordonul de alimentare nu poate fi înlocuit. Dacă se defectează, pompa se scoate din uz.
10) Feriţi aparatul de şocuri mecanice puternice.
11) Nu depozitaţi şi nu utilizaţi aparatul în medii cu umiditate excesivă, în spaţii cu mult praf, în spaţii cu aerosoli uleioşi sau expus la stropiri cu apă.

Alimentare
1) Aparatul se conectează la o tensiune de 220...240 V, curent alternativ la o priză obişnuită.
Atenţie - utilizarea unui cordon de alimentare defect poate cauza şocuri electrice.
INTRODUCERE
Inhalatorul salin individual utilizează un procedeu de noutate absolută în tratarea salină a aerului, bazat pe trecerea forţată a aerului printr-un cartuş cu o structură specială, complexă.
Aerul suferă un proces de filtrare avansată, suferă modificări de ionizare şi este îmbogăţit semnificativ în aerosoli de clorură de sodiu cu particule de 1-5 microni având astfel efecte terapeutice semnificative în diverse afecţiuni ale căilor respiratorii superioare şi inferioare: astm, rinite, bronşite, sinuzite, alergii respiratorii.
Inhalatorul este constituit dintr-o pompă de aer de mare fiabilitate, alimentată la 220...240 V c.a., tub PVC de legătură, cartuş filtrant cu recipientul de păstrare şi mască. Este important în utilizare să se aşeze masca pe faţă, astfel încât cartuşul să fie în poziţie verticală în perioada utilizării.

Cartuşul filtrant există în trei variante constructive : N, Forte şi L.

Uzual, inhalatorul se livrează cu un cartuş de tip N. Celelalte tipuri de cartuşe se livrează numai la recomandarea medicului.

In cazul cartuşelor filtrante tip N şi Forte, aerul de la o pompa de aer trece prin stratul de granule de la partea inferioară a cartuşului şi îl antrenează într-o mişcare de “fierbere” extrem de vizibilă. Aerul sub presiune erodează microcristalele de sare creindu-se aerosoli salini care traversează stratul superior de granule îmbogăţindu-se în aerosoli de clorură de sodiu cu particule de 1-5 microni.

Cartuşul filtrant tip L este conceput pentru o utilizare specială, îndelungată, conţinând numai granule extruse de sare, emiterea de particule saline de 1...5 microni fiind ponderată.
Când inspiraţi aerul produs de aparat, particulele de sare pătrund în căile aeriene superioare şi inferioare, unde se dizolvă în faza de sol a peliculei de mucus ce tapetează epiteliul respirator. Acesta devine mai fluid şi este mobilizat cu uşurinţă de către cilii vibratori ai celulelor epiteliale respiratorii, pentru a fi eliminat la nivelul faringelui şi apoi expectorat prin tuse.

Aparatul nu are contraindicaţii.

Nu folosiţi aparatul mai mult de 30 minute în trei reprize pe zi (pentru cartuşele tip N şi Forte).

Inainte de prima utilizare este recomandată pornirea inhalatorului timp de 30-60 minute, fixat de un suport oarecare, astfel încât cartuşul filtrant să fie în poziţie verticală pentru a elimina eventualele cantităţi în exces de pulberi de sare formate la transport.

Inainte de folosire fiţi sigur că aparatul este curat (masca a fost ştearsă).

După utilizare scoateţi cartuşul filtrant şi introduceţi-l în cutia de ambalare pentru păstrare, ferindu-l astfel de acţiunea umidităţii atmosferice. Dacă umiditatea aerului depăşeşte 60 %, păstrarea incorectă a cartuşului duce la blocarea stratului microcristalin şi la pierderea efectului terapeutic.

Punere în funcţiune
1. Aşezaţi pompa de aer pe o suprafaţă plană rigidă.
2. Introduceţi cablul de alimentare al pompei în priză (tensiune 220...240 V, curent alternativ). Pompa trebuie să emită un zgomot mic şi observaţi dacă la capătul tubului PVC (C3) există un curent de aer.
Dacă acest efect nu apare pompa nu funcţionează şi trebuie verificată.
3. Se scoate cartuşul din recipient care se închide imediat cu capacul. Montaţi capătul tubului PVC la racordul (D6, pentru cartuşele tip N şi Forte şi D3, pentru cartuşul tip L) de la partea inferioară a cartuşului filtrant şi observaţi fenomenul de „fierbere” al stratului microcristalin inferior (D5).
Dacă acest fenomen nu se produce, cartuşul filtrant poate fi umed.
Pentru remediere puneţi cartuşul în cutia de păstrare în prezenţa silicagelului timp de 10-20 h. Ulterior agitaţi cartuşul pentru a desface microcristalele stratului inferior şi verificaţi funcţionarea cu pompa de aer.

In timp, granulele de silicagel colorate în albastru îşi vor schimba culoarea în roz şi trebuie neapărat să schimbaţi cartuşul.
In cazul cartuşului filtrant tip L se va observa prezenţa unui curent de aer la racordul de la mască.
4. Ataşaţi la racordul capacului superior (D3, pentru cartuşele tip N şi Forte şi D1, pentru cartuşul tip L) masca (B2).
5. Aşezaţi masca pe faţă şi inspiraţi aerul filtrat îmbogăţit în aerosoli salini generaţi de cartuşul filtrant.
6. La sfârşitul tratamentului, (max. 30 minute pentru cartuşe tip N şi Forte), se ia masca de pe faţă şi se deconectează pompa din priză.
7. Se detaşează cartuşul filtrant şi se introduce în recipientul prevăzut cu silicagel.
8. Se şterge masca cu o bucată de bumbac şi se dezinfectează cu spirt.

Periodic se recomandă spălarea măştii cu apă, săpun lichid şi clătirea cu apă din abundenţă.
Recomandări terapeutice

Se recomandă utilizarea inhalatorului zilnic, în reprize care vor creşte gradat de la 5 minute la 30 minute, de la una până la trei reprize zilnice de utilizare, pentru cartuşele tip N şi Forte; cartuşul tip L este pentru utilizare continuă.

ATENŢIE:
Nu întrerupeţi şi nu modificaţi tratamentele curente !
Respectaţi sfaturile medicului dumneavoastră curant !
Nu forţaţi comportarea dvs. altfel decât sunteţi obişnuit !
Vă recomandăm insistent, nu forţaţi organismul peste limitele cu care este obişnuit. Aveţi răbdare ca efectul să se stabilizeze !

Schimbarea cartuşului
Pentru menţinerea în parametrii optimi a capacităţii de purificare a aerului, se recomandă schimbarea cartuşului filtrant, după maxim trei luni de la începerea utilizării.

SERVICE
In cazul în care apar defecţiuni :
- pompa nu funcţionează,
- cartuş filtrant deteriorat, tub PVC racord perforat,
- mască deteriorată,
Returnaţi aparatul producătorului, pentru remedieri, care vor fi gratuite în perioada de garanţie şi contra cost în postgaranţie.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home